English version

Seznam knih

Seznam mých knih, které vznikly po mém setkání s Bohem,
na něž se budu odvolávat
v části "Problémové kapitoly"

U vádím tento seznam zejména proto, že následující knihy vznikly v poměrně krátké době po mých dvou spontánních spirituálních zážitcích. Způsob mé vědecko-filozofické tvorby se po těchto mých zážitcích podstatně změnil ve srovnání s obdobím, kdy jsem byl vědecky orientovaný ateista. Po propojení mého myšlení do mé nevědomé paměti (která je v podstatě vědomou pamětí Boha) vznikaly texty mých knih velice odlišně. Pociťoval jsem, jako by sémantický obsah mého výkladu již nebyl můj, ale jako bych jej přijímal ze své nevědomé paměti, jež nás lidi propojuje s Bohem. Stával jsem se jakousi vhodně připravenou „anténou“ pro transformaci odpovědí na otázky, které jsem si já kladl. Z odpovědí, které se mi vynořují se stále sám jakoby poučuji.

obálka knihy


 
Úvodní stránka WEB a administrace stránek: fjs